Piața Unirii nr.3, Timișoara
+40.256.434.644
+40.256.495.126
+40.740.014.149
                                                                                   

Extindere rețea apă uzată - Biled

Detalii proiect

Beneficiar: Com.Biled, jud. Timiș
Locație: Com.Biled, jud. Timiș
Anul începerii: 2020
Categorie: Utilități

Descriere

Investiția cuprinde lucrări pentru rețea canalizare, stații de pompare, racorduri canal, subtraversări de drumuri care să acopere extinderea rețelei de canalizare din localitate, extindere de rețele pe toate străzile la N și la S față de rețeaua existentă, cu racordare în aceasta precum și racordul tuturor proprietăților la canalizarea menajeră.