Piața Unirii nr.3, Timișoara
+40.256.434.644
+40.256.495.126
+40.740.014.149
                                                                                   

REPARAȚII ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE LA CLĂDIRE EXISTENTĂ

Detalii proiect

Beneficiar: BAUMIT ROMANIA COM S.R.L
Locație: Șag, jud.Timiș
Anul începerii: 2022
Categorie: Clădiri industriale

Descriere

Obiectivul de investiţie "Reparaţii şi schimbare de destinaţie la clădirea existentă din Fabrica de Detergenţi în Depozit materiale de construcţii, refacere instalaţie electrică; Amenajări exterioare constând din; platformă de depozitare în exterior, parcare autoturisme, împrejmuire" este amplasat în partea de nord a localităţii Şag, la periferia acestuia, cu acces de pe drumul naţional DN59/E70.
Se vor realiza, conform proiectului
- spaţii depozitare materiale de construcţii în interior - 899.5 mp
- parcari clienţi - 7 locuri cu o suprafaţa totală de 292,00 mp, inclusiv acces în parcare din strada secundară (domeniu public) cu sistem rutier nou
- rigolă carosabilă
- platformă de depozitare în exterior: 2.805 mp cu structură rutieră nouă/reabilitată și rigolă carosabilă
- trotuar de protecţie clădire existentă în suprafaţă de - 40 mp
- zonă staţionare pentru încărcare – descărcare capacitate în suprafaţă de: 288 mp
- zonă verde -1060 mp
- şanţ trapezoidal monolit -118,40 mp
- camere cădere din beton armat
- împrejmuire - 285 m
- 3 poarți de acces 6 m x2 m
- iluminat exterior realizat din stâlpi metalici echipaţi cu corpuri de iluminat cu LED
- separator hidrocarburi, puţ forat, rezervor apă (rezerva apa hidranţi), cămin apometru, staţie pompare (hidranţi), staţie pompare ape pluviale, bazin de retenţie, bazin de infiltrare lentă a apelor pluviale epurate, realizate cu elemente prefabricate ACO Strombrixx.

Video șantier