Piața Unirii nr.3, Timișoara
+40.256.434.644
+40.256.495.126
+40.740.014.149
                                                                                   

Proiectare, asistență tehnică și execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții: Construire baza sportiva TIP1

Detalii proiect

Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
Locație: Multiplă
Anul începerii: 2021
Categorie: Clădiri social-culturale

Descriere

Prin acțiunile Guvernului României împreună cu instituții abilitate în domeniu precum și cu autorităti locale se vor finanța în cadrul unor programe ce vizează dezvoltarea și modernizarea segmentului de infrastructura sportivă, respectiv analizarea și identificarea soluțiilor necesare realizării unor baze sportive, întocmindu-se o tema de proiectare care va sta la baza întocmirii proiectelor pilot pentru acestea, rezultand necesitatea construirii a 250 de baze sportive care sa totalizeze un numar de 400 terenuri sportive. Construirea efectivă a acestor obiective de investiții se va face prin asigurarea unei dispuneri uniforme la nivel național, în acest mod fiind asigurat accesul unui număr cât mai mare de beneficiari din diferite zone ale țării, dispunerea omogenă a acestor baze sportive asigurând un echilibru în dezvoltarea strategică a infrastructurii sportive din România. Amplasamentele vizate pentru realizarea acestor obiective de investiîii sunt identificate prin acțiunile întreprinse in acest sens de către Guvernul României împreună cu insitituții abilitate în domeniu precum și cu autorități locale, a căror conlucrare va avea drept consecință posibilitatea punerii la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a tuturor informațiilor aferente terenurilor. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va realiza aceste obiective prin Compania Nationala de Investiții, în limita fondurilor aprobate cu această destinație și în condițiile asigurării de către beneficiari a unor amplasamente care să corespunda rigorilor impuse de normele legale în materie de eligibilitate cât și prevederilor OUG 25/2001 care reglementează activitatea CNI SA.
Conceptul se referă la proiectarea unor baze sportive în diverse locații la nivel național.
Baza sportivă va cuprinde teren pentru fotbal, teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis,clădire pentru vestiare, cabină de poartă, parcare, alei pietonale, spații verzi.
Terenul pentru fotbal are dimensiunile suprafeței utile de evoluție 75,50 x 117,00m și cele ale suprafeței utile de joc 68,00 x 105,00m. Zona de protecție perimetrală are lațimea de 3,00m pe laturile lungi și 6,00m pe laturile scurte. Terenul mulțifunctional are dimensiunile suprafetei utile de evolutie 26,00 x 44,00m si cele ale suprafetei utile de joc 20,00 x 40,00m. Zona de protectie perimetrala are latimea de 2,00m. Clădirea pentru vestiare va fi parter + 1etaj parțial și va avea dimensiunile 10,80 x 36,30m, cu înalțimea la atic de 7,05m. Suprafața construită a clădirii va fi de 395,88mp, cea desfăsurată va fi de 520,96mp. În clădire vor fi vestiare, grupuri sanitare pentru sportivi, camere pentru arbitri, camera tehnică, cabinet medical, birou, magazii pentru materiale sportive, grupuri sanitare pentru spectatori, scara, holuri, camera pentru părinți/ protocol/VIP.
După finalizarea proiectului, costurile pentru întreținerea și funcționarea în parametri optimi vor fi suportate din surse proprii de catre Unității Administrativ Teritoriale locale.