Piața Unirii nr.3, Timișoara
+40.256.434.644
+40.256.495.126
+40.740.014.149
                                                                                   

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA TRAIAN VUIA S.A. – Infrastructură rutieră și pietonală

Detalii proiect

Beneficiar: S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA TRAIAN VUIA S.A.
Locație: Timișoara
Anul începerii: 2021
Categorie: Construcţii și lucrări publice

Descriere

În vederea asigurării conectarii fizice și funcționale a celor două noi construcții în curs de proiectare și/sau realizare respectiv: Terminalul sosiri externe aflat în faza de execuție și Terminalul destinat gestionării fluxurilor de pasageri și bagaje aferente plecărilor curselor externe, sunt necesare lucrări de interconectare și respectarea unor condiționări:
a) corelarea poziționării celor două clădiri pentru asigurarea încadrării acestora în limitele juridice ale terenului prin translatarea construcției Terminal sosiri externe spre sud și spre est față de pozitia inițială;
b) stabilirea unei noi cote +/-0.00 aferenta platformei de staționare a aeronavelor.
In aceste condiții a devenit necesară identificarea și implementarea unor soluții tehnice prin care să fie asigurată racordarea clădirii Terminalului sosiri externe la infrastructura rutieră și pietonală limitrofă, astfel încat să fie create toate condițiile necesare privind accesul și circulația la/de la clădire pe laturile sale de sud (spre parcarea auto nr. 1), vest (spre aerogara existentă) și nord (spre platforma de staționare a aeronavelor).
Realizarea acestei racordări constă în principal din amenajarea unei platforme exterioare de acces (dotată cu scări şi rampe) prin intermediul căreia să fie conectate porţile de ieşire din clădirea terminalului cu suprafaţa asfaltată a parcării auto nr. 1 precum şi cu zona de trafic pietonal din vecinătatea clădirii Salon Oficial. Amenajarea unei zone pavate care conectează porţile de intrare în clădirea terminalului cu limita sudică a platformei de staţionare a aeronavelor.